Servicevindue: Opdatering af centralt kaldssoftware - kortvarige driftsforstyrrelser på alle løsninger (English text available)
Scheduled Maintenance Report for TDC Erhverv Cloud Solutions
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Dec 16, 2020 - 00:00 CET
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Dec 15, 2020 - 22:00 CET
Scheduled
Bemærk at dette servicevindue kun omhandler produkter og services fra Cloud Solutions. Du kan finde driftsinformation fra TDC Erhverv generelt på tdc.dk/driftsinformation.

-------------------

Som en del af vores arbejde med at vedligeholde og yderligere forbedre vores systemer varsler vi et servicevindue. I servicevinduet skal vi opdatere vores centrale kaldshåndteringssoftware.

Arbejdet vil medføre driftsforstyrrelser på alle vores løsninger og også på opkald til og fra mobiltelefoner. Forstyrrelserne vil dog være af kortere varighed - højst 10 minutter.

Vi beklager på forhånd eventuelle gener, arbejdet medfører.

Hvornår?
Fra tirsdag den 15. december klokken 22.00 og to timer frem – indtil midnat.

Hvad betyder det for jer?
I tidsrummet kan du opleve driftsforstyrrelser på alle vores løsninger, herunder også på kald til og fra mobiltelefoner.

Når servicevinduet er overstået, skal I ikke foretage jer noget, og jeres løsninger vil virke som før.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte TDC Erhverv Cloud Support.

--------------

As part of our work to maintain and further improve our systems, we hereby schedule a maintenance window. The window will allow us to work on our core call handling software.

The work will entail operational disruptions to all our solutions, including calls to and from mobile phones. The disruptions will, however, be short - a maximum of 10 minutes.

We apologise for any inconveniences caused by the work.

When?
From Tuesday 15 December at 10:00 PM and the following 2 hours - until midnight.

What does this mean to you?
During the maintenance window you may experience short disruptions on all of our solutions, including on calls to and from mobile phones.

Once the maintenance window has been completed, there is no need for action on your end – the solution will return to normal operation.

Questions?
If you have any question regarding the above, you are more than welcome to contact TDC Cloud Support.
Posted Nov 25, 2020 - 11:58 CET
This scheduled maintenance affected: Skype for Business, TDC Erhverv Teams, SkyApp, Mobil, Telefoni (SIP & Kredsløb), Internationale numre, and Competella/PC Reception/IVR Pro.