Problemer med at logge på Selvbetjening (English text available)
Incident Report for TDC Erhverv Cloud Solutions
Postmortem

Kort om udfaldet
En lille håndfuld services, herunder Selvbetjening og SkyApp, var ikke tilgængelige.

Tidsforløb
Udfaldet startede lørdag den 2. november omkring klokken 22.30 og søndag den 3. november omkring klokken 16.45 var adgang genoprettet.

Årsag og korrektion
Vi havde en server, som gik i read-only mode på grund af en fejl på RAID-controlleren. Dette medførte at en del services gik ned. Dog var dem, som vi overvåger, stadig i RAM, og derfor fik vi ingen alarmer. Der blev ikke meldt fejl fra serverens management-system.

Vi opdaterede firmware på RAID-controlleren og får SNMP Walk af ILO, som vil sikre, at en eventuel fremtidig fejl, bliver fundet med det samme.

Hvis fejlen opstår igen, udskifter vi hardwaren.

Spørgsmål
Vi er kede af dette udfald, og hvad det har betydet for jer, jeres forretning og jeres kunder.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte vores supportafdeling via sky.tdc.dk. Her kan du også tilmelde dig notifikationer om driftsforstyrrelser og servicevinduer, hvis du ikke allerede er det.

Posted Nov 08, 2019 - 11:38 CET

Resolved
Vi er nu tilbage i normal drift, men fortsætter med at overvåge de berørte systemer tæt.

Du kan læse mere om årsagerne dette incident i den såkaldte incident report, som vil blive publiceret, når vi har færdiggjort vores endelige undersøgelser.

Vi skal igen beklage eventuelle gener, som denne hændelse måtte have medført.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte os via support.sky.tdc.dk eller på 7733 7171.

Venlig hilsen
TDC Erhverv Cloud Support

----------------------------

Normal operations have now been restored, but we continue to monitor the affected systems closely.

You can read more about the causes of this incident in the so-called incident report, which will be published once we have concluded our final investigations.

Once again we would like to apologise for any inconveniences caused by this incident.

If you have questions concerning the above, you are more than welcome to contact us via support.sky.tdc.dk or by calling +45 7733 7171.

Best regards,
TDC Business Cloud Support
Posted Nov 03, 2019 - 17:35 CET
Identified
Vi har nu identificeret årsagen til problemet og udfører i øjeblikket fejlrettelser for at genoprette normal drift.

Flere andre services, blandt andet SkyApp, er også ramt af driftsforstyrrelserne.

Vi vender tilbage med ny status senest klokken 18.00 i dag.

Venlig hilsen
TDC Erhverv Cloud Support

--------------------

We have now identified the root of the problem and are working to recreate normal operations.

Additional services, including SkyApp, are affected.

We will come back with a new status no later than 6:00 pm today.

Best regards,
TDC Business Cloud Support
Posted Nov 03, 2019 - 16:11 CET
Update
Vi arbejder fortsat på problemet.

Ny status senest 17.00.

---------

We continue to work on the issue.

New status no later than 5:00 pm.
Posted Nov 03, 2019 - 14:58 CET
Update
Vi arbejder fortsat på at identificere og rette fejlen.

Vi er tilbage med ny status senest klokken 15.00.

---------------

We continue our work to identify the problem and correct it.

We'll come back with status no later than 3:00 pm.
Posted Nov 03, 2019 - 12:57 CET
Investigating
Bemærk at denne driftsinformation kun omhandler produkter og services fra Cloud Solutions. Driftsinformation fra TDC Erhverv generelt kan findes på tdc.dk/driftsinformation

-------------------

Man kan desværre ikke kan logge på Selvbetjening i øjeblikket.

Vi er ved at identificere årsagen til problemet og vender tilbage med status senest klokken 13.00 i dag.

Vi beklager eventuelle gener, som forstyrrelserne måtte medføre for jer.

Venlig hilsen
TDC Erhverv Cloud Support

-----------------------------

We are currently experiencing interruptions on logging into Self-service.

We are working to identify the root of the problem and will come back with status no later than 1:00 pm today.

We apologise for any inconveniences caused.

Best regards,
TDC Business Cloud Support
Posted Nov 03, 2019 - 11:45 CET
This incident affected: TDC Cloud Self-services (selvbetjening.sky.tdc.dk (Skype for Business Self-service)) and SkyApp.